Suicid i samband med permission, SU 535-75/15

En patient med långvarig anamnes på depression och ångest vårdas i psykiatrisk slutenvård. Då patienten upplevs som förbättrad planeras för kortvariga vistelser utanför avdelningen. I samband med en sådan suiciderar patienten.

 Diarienummer: SU 535-75/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-12-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m