Suicid i samband med permission, SU 535-10/15

En patient med långvariga depressiva besvär och ett kroniskt smärttillstånd försämras psykiskt under de senaste åren. Under hösten 2014 tilltar depressionen med tillkommande, dokumenterad dödslängtan. Patienten läggs in enligt HSL för stabilisering, medicinering och suicidprevention; ECT-behandling inleds. Patienten svarar endast i begränsad omfattning på insatta behandlingar men har under vårdtiden permissioner som fungerar väl. I samband med en permission informerar närstående att patienten avvikit från hemmet – patienten återfinnes senare avliden.

Diarienummer SU 535-10/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-25

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m