Suicid eller överdos? SU 535-92/15

En patient med postrraumatiskt stressyndrom, långvarigt blandmissbruk och flera suicidförsök i anamnesen. Mångårig kontakt med specialistpsykiatrin, både i form av öppenvård men även inneliggande vid upprepade tillfällen på grund av drogutlöst psykos. Patienten stod även på väntelista för ADHD-utredning på grund av rastlöshet, splittring och impulsivitet. Återfinnes avliden, dock är det oklart huruvida detta var ett överlagt suicid eller en accidentell överdos.

Diarienummer: SU 535-92/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-10-24

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m