Suicid efter utskrivning på egen begäran, SU 2016-00498

En patient med bipolär sjukdom, Aspergers syndrom och ångestproblematik har provat flera olika behandlingsalternativ utan egentligt effekt. Patienten har en kroniskt förhöjd suicidrisk. Patienten vårdas inneliggande i cirka en månad innan patienten på egen begäran skrivs ut. Tio dagar senare träffar patienten specialistläkare i psykiatri och man beslutar om psykologbedömning; suicidrisken bedöms som måttlig.

Planerade insatser från kommunen uteblir och mottagningen kontaktar kommunen. Man beslutar att Samordnad Individuell Plan (SIP) ska upprättas mellan mottagning, kommun och patient. Patienten suiciderar i hemmet innan psykologutredningen är klar och innan SIP upprättats.

Diarienummer: SU 2016-00498

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-29

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m