Suicid efter utskrivning från slutenvård, SU 535-140/15

Patient med långvarig psykisk ohälsa – depressioner, bipolär sjukdom och upprepade suicidförsök. Patienten vårdas inneliggande för läkemedelsjustering och suicidprevention. Vid utskrivning önskar patienten inte remitteras till psykiatrisk öppenvård utan önskar fortsatt kontakt med privat vårdgivare. I väntan på tid där får patienten tid till specialistläkare vid vårdavdelningen. Patienten bedöms vid utskrivningen ha en låg akut suicidrisk. Då patienten inte kommer på utsatt tid noteras via en journalanteckning att patienten avlidit i misstänkt suicid.

Diarienummer: SU 535-140/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m