Suicid efter tilltagande depression, SU 535-475/14

En patient med bipolär sjukdom, missbruksproblematik och tilltagande depressivitet har regelbunden psykologkontakt. Läkemedelsjusteringar görs av öppenvårdsmottagningens läkare. Patienten uteblir från ett psykologmöte varvid psykologen kontaktar patientens mor och bokar en ny tid fem dagar senare samt informerar ansvarig läkare. Tre dagar efter dessa telsamtal suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 535-475/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-11-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m