Olycksfall misstolkades som suicid, SU 2017-03424

2017-07-21

Efter tablettintoxikation i samband med känslomässig kris, något som skett tidigare, vårdas en patient på somatisk akutvårdsavdelning. Psykiatrisk konsultläkare ordinerar inläggning på vårdintyg i psykiatrisk heldygnsvård vilket sker. Nästa dag görs bedömningen att patienten inte är suicidal, vårdintyget avskrivs och patienten går hem. En vecka senare påträffas patienten död i sin bostad.

Diarienr SU 2017-03424

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-10-17

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m