Suicid efter mångårig problematik, SU 535-251/15

En patient med personlighetsstörning och komplex psykiatrisk sjukdomsbild, inkluderande psykotiska skov, behandlas sedan många år inom öppen- och sluten psykiatrisk vård. Patienten har tidigare gjort flera suicidförsök. Patienten uppfattas under våren vara i sitt habitualtillstånd men återfinns på sitt boende suiciderad genom hängning.     

Diarienummer: SU 535-251/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-09-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m