Suicid efter mångårig depressiv sjukdom, SU 535-409/15

En patient med mångårig depression försämras till psykotisk nivå och måste tas in på LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Patienten förbättras successivt och tvångsvården kan avslutas. Patienten går på permissioner som förlöper väl och skrivs ut från vårdavdelningen med planerad uppföljning inom specialistpsykliatrin. Patienten är positiv till vårdplaneringen men suiciderar innan första besöket ägt rum.

DIarienummer: SU 535-409/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-08-18

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wB&{izip5vqt{{wvH%vozmoqwv5{m{izip5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m