Suicid efter långvariga terapiförsök, SU 535-121/15

Patient med ångest, depression och suicidtankar behandlas i slutenvård, dels farmakologiskt samt med samtalsterapi. Efter utskrivning uteblir patienten vid upprepade tillfällen från planerade öppenvårdsbesök och det blir svårt att planera och genomföra kontinuerlig terapi. I samband med planering av fortsatt vård framkommer att patienten suiciderat.

Diarienummer: SU 535-121/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-11-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m