Suicid efter att ha avböjt inläggning inom psykiatrin, SU 2016-03407

2017-01-05

En patient med bipolär sjukdom har kontakt med Bipolärmottagningen där man planerar utredning avseende neuropsykiatrisk problematik. Vid sjuksköterskeuppföljning på mottagningen är patienten deprimerad och uttalar suicidtankar men motsätter sig föreslagen inläggning. I samråd med ansvarig läkare beslutas att istället sätta in ny farmakologisk behandling. Sex dagar senare suiciderar patienten med tabletter och alkohol.

Diarienummer: SU 2016-03407

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-08-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m