Suicid efter återfall i missbruk, SU 535-5/15

En patient med självdestruktivt beteende – alkoholberoende, ätstörning och depression – har kontakt med Beroendecentrum. Patienten uteblir från avtalat besök och förklara telefonledes att detta beror på alkoholintag. Patienten uteblir också från ett läkarbesök en månad senare vilket likaledes förklaras med alkoholintag. Beroendemottagningen söker kontakt med patienten och får då veta att patienten suiciderat. 

Diarienummer: SU 535-5/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m