Suicid dagen efter psykiatrisk specialistbedömning, SU 535-341/15

En patient remitteras akut från primärvård till specialistpsykiatri på grund av ett flertal besvär, främst smärta och behandlingsresistent nedstämdhet och ångest. Patienten bedöms inom psykiatrin med bland annat strukturerad suicidriskbedömning. Patienten bedöms som deprimerad, främst på grund av sin smärtproblematik, men inte som suicidal och fortsatt behandling planeras via vårdcentralen. Dagen efter besöket suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 535-341/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m