Suicid trots förnekade suicidplaner, SU 535-252/15

En patient med flera fysiska sjukdomar har också en mångårig bipolär sjukdom och tät kontakt med öppenvårdspsykiatrin. Under det senaste året har patientens fysiska besvär med bland annat en uttalad smärtproblematik ökat vilket fått patientens ångest och depression att tillta. Vid det senaste besöket i psykiatrin diskuterades kring suicid men suicidplaner förnekades aktivt. En vecka senare suiciderar patienten genom hängning.

Diarienummer: SU 535-252/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-08-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m