Successiv försämring och suicid trots omfattande psykiatrisk vård, SU 2016-04075

2016-11-25

En patient med paranoida, schizoida och fobiska personlighetsdrag vårdas under lång tid omväxlande i sluten- och öppen psykiatrisk vård. Trots alla behandlingsinsatser försämras patientens psykiska tillstånd successivt. Vid de två sista besöken på Psykiatrisk akutmottagning bedöms dock inte patienten vara i behov av inläggning utan fortsatta tider för läkar- och psykologbesök bokas. Patienten uteblir från dessa besök och vid hembesök finner man att patienten suiciderat.

Diarienummer: SU 2016-04075

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m