Stor blödning efter ligering av oesophagusvaricer, SU 535-240/15

En leversjuk patient inkommer för planerad gastroscopi med samtidig ligering (”avsnörning”) av blodkärl där allvarlig blödning kan uppstå. Ingreppet genomförs utan problem. Ca 12 timmar efter ingreppet kräks patienten stora mängder blod och blir cirkulatoriskt påverkad. Behandling påbörjas omedelbart och patienten går till akut gastroscopi där det visar sig att en ligatur lossnat men blödningen har avstannat. Patienten eftervårdas på IVA. Patienten får inga men av det inträffade.

Diarienr SU 535-240/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-04-21

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m