Somatisk sjukdom leder till suicid, SU 2016-00911

En patient insjuknar efter diagnos av kronisk och svår somatisk sjukdom i en djup depression med psykotiska inslag.

Patienten behandlas initialt inom sluten psykiatrisk vård, bland annat med ECT-behandlingar, och därefter i psykiatrisk öppenvård. Så småningom övergår den psykiatriska vården till att skötas via den somatiska mottagning där patienten vårdas.

Den somatiska vården kontaktar psykiatrin för kompletterande bedömning och behandling. Inom psykiatrin uppfattas patienten inte som suicidal utan man bedömer att patientens besvär till stor del är relaterade till den somatiska sjukdomen och rekommenderar samtalsterapi därifrån. Närstående ombedes kontakta den somatiska vården för detta. I väntan på denna tid suiciderar patienten.

Diarienummer: SU 2016-00911

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-29

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m