Smittspridning på vårdavdelning, SU 2017-03451

2017-10-17

Patient 1 har en närstående som är känd bärare av ESBL, multi-resistent bakterie. Denna närstående är aktivt delaktig i vården av patient 1. På samma rum vårdas patient 2. Vid rutinmässig kontrollodling visar det sig att patient 2 smittats med den aktuella ESBL. Patient 2 blir inte sjuk men är tills vidare smittbärare.

Diarienr SU 2017-03451

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-11-08

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m