Smittspridning på intensivvårdsavdelning, SU 535-269/15

Vid en intensivvårdsavdelning inträffade samtidig smittspridning av två olika resistenta bakteriestammar. Spridningen upptäcktes i samband med screeningodlingar; pga. ansträngt vårdplatsläge hade dessa utökats till två gånger i veckan istället för, som vid normal belastning, en gång per vecka. Under en tvåmånadersperiod hittades sju patienter med MRSA. En av patienterna bar på en egen stam, C, överförd från en nära släkting; övriga patienter bar dels på denna stam, dels på två andra, olika, stammar A och B. Smittspårning visade att personal odlade positivt för stam A. Ingen av patienterna insjuknade och alla kunde skrivas hem utan problem. Aktuell personal stängdes av.

Under samma period upptäcktes, också via screeningodlingar, totalt nio patienter med ESBL-Carba. Smittkällan var en nära släkting som tidigare vårdats utomlands och smittspridning hade därefter skett inom avdelningen. Indexpatienten insjuknade och avled efter 10 dagar. Samtliga enheter som tog emot patienter från den aktuella avdelningen informerades.

Diarienr SU 535-269/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-09-15

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m