Självmordsförsök trots frekvent tillsyn, SU 535-313/15

En patient inlägges för tvångsvård på grund av svår ångest och förvirring. Patientens psykiska tillstånd fluktuerar och man behöver vid flera tillfällen föranstalta om tvångsvård. Patienten får farmakologisk behandling och har hela tiden kontinuerligt vak. Man uppfattar också patienten som deprimerad med livsleda men dessa symtom svarar bra på insatt läkemedelsbehandling. Så småningom avvecklas vaket och patienten får extra tillsyn fyra gånger per timme.

Tio dagar senare hittas patienten livlös i sitt rum efter ett hängningsförsök. Personalen agerar omedelbart och patienten återhämtar sig snabbt. Patienten har inte fått några somatiska men av händelsen.

Diarienumemr: SU 535-313/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-02-25

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m