Självmordsförsök trots extravak, SU 535-238/15

En patient med ADHD och komplex psykiatrisk problematik, bland annat uttalat självdestruktivt beteende och drogmissbruk, vårdas inom psykiatrisk slutenvård. Patienten övervakas av så kallat "extravak", i detta fallet bland annat en person som inte har sin ordinarie placering vid den aktuella vårdavdelningen.

I samband med byte av extravak, som suttit utanför rummet, går tillträdande vak in i rummet och noterar att patienten har knutit ett klädesplagg runt halsen och ligger livlös i sängen. Larm utlöses och personalen kan snabbt åtgärda situationen; patienten har inga fysiska men av det inträffade. Patienten uppger att hen lämnat rummet och hämtat klädesplagget utan att vakpersonalen noterat detta.

Diarienummer: SU 535-238/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m