Självmord (SU 535-277/13)

Patient med mångårig psykiatrisk öppenvårdskontakt på grund av återkommande depressioner. Sista återbesöket i slutet av våren bedömdes patienten som förbättrad och ej självmordsbenägen. Patienten beskrev rastlöshet och oro. Preparat skrevs ut till patienten då risken för betydande överdosering bedömdes som mycket låg. Patienten begick sedan självmord genom tablettförgiftning.

Ärende SU 535-277/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-07-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m