Självmord under pågående slutenvård, SU 535-160/15

En patient vårdas på grund av suicidtankar och planer inom psykiatrisk slutenvård. På grund av hög suicidrisk vårdas patienten initialt enligt LPT med ständig tillsyn. Patienten förbättras och tvångsvården avskrivs, dock kvarstår extra tillsyn av patienten var 15:e – 30:e minut.Trots detta tar patienten sitt liv på vårdavdelningen.

Diarienummer: SU 535-160/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-03-11

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m