Självmord på vårdavdelning SU 535-296/14

Patient som sökte vård frivilligt och vårdades enligt Hälso- och sjukvårdslagen på grund av nedstämdhet och paranoida ideér. Självmordsrisken bedömdes på avdelningen hela tiden som låg. Dagen efter inläggningen tar patienten sitt liv.

Diarienr SU 535-296/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-01-27

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m