Självmord i samband med vårdkontakt (SU 535-217/13)

Patienten, som  är känd inom psykiatrin på grund av bipolärt tillstånd och beroendesjukdom. Återremitterades till Beroendekliniken för cirka ett år sedan på grund av alkohol- och bensodiazepinberonde. I samband med senaste återbesöket i början av sommaren noteras att patienten mår bättre och har bättre funktionsförmåga.

Patienten senare återfunnen avliden.

Diarienummer SU 535-217/13

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-05-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg, SU 535-217/13

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m