Självmord efter kontakt med psykiatrisk akutmottagning SU 535-338/14

Patient med depression men ingen tidigare kontakt med specialistpsykiatrin. Bedöms på Psykiatrisk akutmottagning för depression och enligt strukturerad suicidriskbedömning låg risk för suicidalitet. Går hem med uppföljning via vårdcentralen. Suiciderar två dagar senare.

Diarienummer SU 535-338/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-03-17

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m