Sen diagnostik bidrar till postoperativ vävnadsdöd, SU 535-418/15

En man söker akut på grund av smärtor i ett nyopererat område. Han läggs in för observation och genomgår röntgenundersökning som är utan anmärkning. På grund av fortsatta besvär görs ytterligare en ultraljudsundersökning två dagar senare och som visar att cirkulationen till ena testikeln är påverkad. Patienten opereras akut varvid man finner en vävnadsdöd testikel som avlägsnas.

Diarienummer: SU 535-418/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-10-31

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m