Säkerhetsrisk vid bildbearbetning vid driftstopp

Två driftstopp i radiologins IT-system ersattes av manuella rutiner. Dock påverkades möjligheten till bildbearbetning av akut utförda undersökningar på arbetsstationer vilket innebar en säkerhetsrisk.

Radiologins IT-system för elektronisk hantering av bildmaterial drabbades på kvällen den 13 oktober 2010 av driftsstopp under cirka 7 timmar. På kvällen två dagar senare drabbades samma system av nytt driftsstopp som denna gång varade i cirka 10 timmar.

Under driftsstoppen gick man över till manuella rutiner och kunde genomföra akuta röntgenundersökningar utan att detta påverkade patientsäkerheten.

Dock påverkades möjligheten till bildbearbetning av akut utförda undersökningar på arbetsstationer vilket innebar en patientsäkerhetsrisk. Ingen patient har kommit till skada på grund av driftsstoppet.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

Nödvändiga åtgärder i akutskedet var att beredskapen höjdes för nya driftstopp. Man sökte, fann och åtgärdade problemet. En utredning pågår för att förhindra liknande händelser igen.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m