Risk för vårdskada i samband med tvångsåtgärder, SU 2016-01421

En patient utsattes för risk för allvarlig vårdskada i samband med tvångsåtgärder. Föreliggande riskfaktorer hos patienten samt formerna för tvångets utövande motiverade en högre grad av medicinsk övervakning än vad som blev fallet. Någon allvarlig vårdskada uppkom inte och patienten har inte lidit några fysiska men.

Diarienummer: SU 2016-01421

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-12-20

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m