Remiss togs ej omhand och patient fick vänta tre månader på cytostatikabehandling, SU 535-372/15

Patient som opererats för ovarialcancer på Södra Älvsborgs sjukhus. Patienten remitterades postoperativt för cytostatikabehandling på Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Remissen blev liggande och återfanns inte förrän tre månader senare. Remissen hade då inte blivit bedömd av läkare, utan skannats in i e-arkivet utan ytterligare åtgärd. Patienten har blivit informerad.

Diarienr SU 535-372/15

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-08-22

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m