Remiss blev liggande utan åtgärd (SU 535-257/12)

Det upptäcks att remiss med begäran om datortomografiundersökning är felskriven. Remissen skickas till annan enhet inom Radiologin, där den blir liggande utan åtgärd. När patienten senare kontaktar Radiologi upptäcker man att undersökningen inte utförts.

Remiss från Medicinmottagningen med begäran om datortomografiundersökning hjärna registreras i november 2011 på Radiologi, Mölndals sjukhus. Det upptäcks att remissen är felskriven och att undersökning avser hjärtat och inte hjärnan. Därför skickas remissen till annan enhet inom Radiologin. Remissen blir liggande utan åtgärd. I augusti 2012 kontaktar patienten Radiologi Mölndal och man upptäcker att undersökningen inte har utförts.

Utredningen visar att medarbetare inom Radiologin troligtvis missade att göra en utskrift av remissen, vilket krävs för prioritering och bokning kan göras.

Radiologin har nu tagit fram nya rutiner så att liknande händelser inte kan ske. Patienten har inte orsakats någon vårdskada på grund av fördröjningen.

 

Åtgärdsbeslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-02-20

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-04-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut från Inspektionen för vård och omsorg, SU 535-257/12

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m