Psykiska problem förvärrade av fysisk sjukdom, SU 535-254/15

En patient med fysiskt handikapp och bipolär sjukdom med svåra depressiva skov har genom åren gjort flera allvarliga suicidförsök. Patienten har sedan många år kontakt med psykiatrin och har vårdats inom såväl öppen- som slutenvård med både farmakologisk behandling och olika former av samtalsterapi.

Under våren uppfattas patienten, och uppger sig själv, vara i gott psykiskt tillstånd men har återkommande fysiska problem. Patienten återfinnes efter ett hängningsförsök i sitt hem och avlider två dygn senare till följd av de skador som uppkommit.

Diarienummer: SU 535-254/15

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2016-06-30

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m