Provsvar registrerades på fel remiss

Vid registrering av ett preliminärt provsvar har en siffra förväxlats ur provnumret, när det manuellt registrerades i laboratoriets datasystem för provsvar. Provsvaret registrerades på fel remiss, vilket medförde att en patient felaktigt gavs antibiotika.

Vid registrering av ett preliminärt provsvar från en blododling för bakterier har en siffra förväxlats ur provnumret, när det manuellt registrerades i laboratoriets datasystem för provsvar. Provsvaret registrerades på fel remiss, vilket medförde att en patient felaktigt gavs antibiotika. Den andra patienten, med förväxlat provsvar, hade redan antibiotika och påverkades inte av händelsen.

Felregistreringen upptäcktes och patienten som felaktigt gavs antibiotika upphörde med detta efter ett dygn och har inte tagit skada av denna medicinering.

De manuella rutinerna som orsakade felregistreringen har ersatts med en rutin där provnummer skannas in.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-19

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-09-19 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m