Provsvar om elakartad tumör först efter tio veckor

Ett vävnadsprov skickades till Klinisk Patologi och Cytologi för bedömning. En vecka senare lämnades preliminärbedömning där man angav misstanke om elakartad tumör. Slutsvaret som bekräftade att det var en elakartad tumör kunde ges först efter tio veckor.

I samband med operation skickades ett vävnadsprov till Klinisk Patologi och Cytologi för bedömning. En vecka senare lämnades en preliminärbedömning, där man angav misstanke om elakartad tumör. På grund av att det var ett komplext fall behövde provet undersökas med ytterligare tekniker och av ytterligare läkare.

En kombination av komplexiteten och hög arbetsbelastning gjorde att slutsvar som bekräftade att det var en elakartad tumör kunde ges först efter tio veckor. En händelseutredning ska göras för att se över rutinerna, så att vävnadsprov med misstanke om elakartad tumör kan besvaras snabbare.

Diarienummer SU 535-55/13

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-04-22.

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m