Provsvar förväxlades

Två blodprov märktes med fel identitet, vilket ledde till att provsvar förväxlades. Felet upptäcktes inom kort tid. Konsekvenserna blev att en patient i onödan påbörjade läkemedelsbehandling, medan en annan drabbades av fördröjd läkemedelsbehandling.


Två blodprov som hanterades samtidigt på laboratoriet märktes med fel patientidentitet, vilket ledde till förväxling av provsvar. Felet upptäcktes inom kort tid. Konsekvenserna blev att en patient i onödan påbörjade läkemedelsbehandling, medan en annan patient drabbades av fördröjd läkemedelsbehandling.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Ostörd miljö i samband med etikettering.
  • Vid upphandling av ny utrustning efterfråga etiketter med både lab-nummer och patient-ID.
  • Analys görs av ursprungsrör, även för prover som utfallit positivt i screeningtest.

Socialstyrelsens beslut 2013-03-04

Socialstyrelsens bedömning: Den anmälda händelsen har utretts i nödvändig omfattning och åtgärder som krävs för hög patientsäkerhet har vidtagits.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut 2013-03-04 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m