Provrör förväxlas vilket medför felaktigt positivt provsvar för MRSA, SU 2016-04643

2016-12-22

Patient som remitteras för utredning av misstänkt infektion/expansivitet i svalget får på grund av förväxlat provsvar felaktigt postitivt svar på MRSA-odling vilket fördröjer utredningen. När förväxlingen uppdagas efter tio dagar vårdas patienten inneliggande på grund av annan svår sjukdom.

Diarienr SU 2016-04643

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-12

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m