Prostataoperation ledde till svår tunntarmsskada, SU 2016-00245

Patient med prostatacancer genomgick borttagande av prostatan med en robotassisterad operation. I samband med operationen fann man sammanväxningar i bukhålan som man löste och operatören fann även en tarmslinga väldigt nära porthålet i naveln. Nästa dag blir patienten försämrad. Datortomografi av buken visade då att tunntarmen hade spruckit och patienten blir akut opererad. Man fann då en stor tunntarmsskada och tunntarmsinnehåll i buken. Efter operationen utvecklade patienten en chockbild med organsvikt från flera olika organ. Han intensivvårdades och ytterligare flera operationer tillstötte, och på grund av detta blev det många veckors sjukhusvård. Patienten är nu successivt på bättringsvägen.

Diarienr SU 2016-00245

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2016-10-03

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m