Planerad operation inställd gång på gång

Ett spädbarn behövde opereras med tillgång till intensivvård efter operationen. Operationen ströks vid tre tillfällen innan den blev genomförd. Därefter beslutade man att operera patienten igen. Även denna planerade operation ströks vid tre tillfällen.

Ett spädbarn med medfödd hjärtmuskelsjukdom, missbildningar och funktionsnedsättningar hade utretts för någon form av syndrom, det vill säga flera samtidigt uppträdande företeelser. Patienten behövde en bukoperation med tillgång till intensivvård i efterförloppet till operationen. Operationen ströks vid tre tillfällen innan den blev genomförd. Patienten hade därefter uttalade besvär och situationen var närmast ohållbar, varvid man beslutade att operera patienten igen. Även inför denna operation ströks planerad operationsdag vid tre tillfällen. Den uppgivna orsaken till de strukna operationerna anges vara resursbrist inom intensivvården, eftersom patienten behövde vård där efter operationen. De strukna operationerna bedöms ha förlängt patientens vistelse på sjukhuset och behov av näringstillförseln via dropp. Det har inte lett till, vare sig direkt eller indirekt, några komplikationer eller fysiska men hos patienten, men förlängt lidande och varit en stor påfrestning för föräldrarna.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-04-02

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-04-02 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m