Patienten tog sitt liv under pågående öppenvårdskontakt SU 535-169/14

Händelsen rör en patient som sedan något år behandlats för återkommande depression och som tidigare gjort självmordsförsök. Patienten hade kontakt med psykiatrisk öppenvårdsmottagning och hade även en pågående samtalskontakt i privat regi. Patienten upplevde sig försämrad men önskade inte bli inlagd på psykiatrisk vårdavdelning. Läkemedelsjustering gjordes och uppföljning planerades men någon vecka efter senaste läkarbesöket begick patienten självmord.

Diarienummer SU 535-169/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-11-27

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m