Patienten tog sitt liv efter återbesök inom psykiatrin

Patienten hade erhållit vård enligt Lag om psykiatrisk tvångsvård efter tidigare självmordshandling. Vid senaste återbesöket framkom depressivitet men inget som tydde på självmordsbenägenhet. Trots det tog patienten tog patienten sitt liv.

Patienten, som är känd inom psykiatrin på grund av känslomässigt instabil personlighetsstörning, bipolär sjukdom samt alkoholproblematik, har medicinerat med Antabus i många år. Patienten har erhållit LPT-vård (LPT = Lag om psykiatrisk tvångsvård) efter tidigare självmordshandling. Patienten har även kroppsliga åkommor. Vid senaste återbesöket framkom depressivitet men inget som tydde på självmordsbenägenhet. Trots det tog patienten patienten sitt liv.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Erhålla kontinuitet i läkarbemanningen.
  • Se över mottagningens rutiner beträffande dokumentation och arbetsprocesser - detta för att det alltid ska finnas en funktion med helhetsansvar för patientens behandling, så att alla viktiga behandlingsaspekter beaktas och utvärderas kontinuerligt.
  • Infört arbetssätt som säkerställer att etablerade bedömningsinstrument används systematiskt som kompletterande beslutsstöd.
  • Fortsatt utbildning i suicidologi och dokumentation för all personal. Gemensamma rutiner och suicidpreventionsprogram med övriga psykiatriska kliniker inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset är under utarbetande.

Socialstyrelsens beslut 2012-02-23

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>> 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m