Patienten begår självmord på psykiatrisk vårdavdelning (SU 535-35/14)

Patient med drogutlöst psykos begår självmord på psykiatrisk vårdavdelning under pågående tvångsvård.

Diarienummer SU 535-35/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-11-11

 

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m