Patienten avlider efter skallskada vid fall på avdelning, SU 2016-04686

2016-12-27

Patient trillar på avdelning, ropar och hittas snabbt av personal. Man noterar en tilltagande bula i bakhuvudet och jour larmas. Under tiden datortomografi av hjärna beställs så sjunker patienten i medvetande. Patienten överförs till neurokirurgiavdelning och opereras, men försämras under eftervården och avlider.

Diarienummer: SU 2016-04686

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-05-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut           

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m