Patienten avled av lillhjärnsblödning som inte gick att operera

En patient som plötsligt insjuknat kommer in och har då högt blodtryck. Jourhavande läkare misstänker hjärnblödning och ordinerar läkemedel för att sänka blodtrycket. Röntgenundersökningen visar lillhjärnsblödning som bedöms inoperabel, och patienten dör.


En tidigare frisk patient har insjuknat med plötslig huvudvärk, illamående och yrsel samt svaghet i ena kroppshalvan. Patienten inkommer till akut- och olycksfallsmottagningen och har då ett högt blodtryck. Jourhavande läkare misstänker hjärnblödning, ordinerar läkemedel för att sänka blodtrycket och beställer datortomografi hjärna på misstanke om hjärnblödning. Patienten försämras till djup medvetslöshet. Röntgenundersökningen visar lillhjärnsblödning som bedöms som inoperabel och patienten avlider.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-06-18

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2013-06-18 >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m