Patient vårdad på barnpsykiatrisk korttidsavdelning avvek från skolan (SU 535-45/14)

Patient som vårdades inom barn- och ungdomspsykiatrisk korttidsavdelning efter att tidigare ha vårdats på akutavdelning. Behov av extra tillsyn bedömdes inte längre föreligga. Några tecken till att patienten mådde sämre framkom inte samma morgon. Patienten deltog i sjukhusskolan men avvek under en rast och återfanns senare på Älvsborgsbron och kunde med polishjälp återföras till akutavdelning. Händelseanalys har gjorts.

Diarienummer SU 535-45/14

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2014-10-27

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m