Patient väljer att lämna akuten – suiciderar därefter, SU 2016-03693

2016-10-19

En patient med psykiatrisk kontakt på annan ort söker psykiatrins akutmottagning på grund av oro och ångest.
Innan patienten träffat läkare väljer vederbörande själv att lämna akutmottagningen. Patienten uppfattas inte som suicidal och får lämna mottagningen. Nästa dag suiciderar patienten.

SU 2016-03693

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-03-23

Ärendet avslutas.

Länk till beslut     

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m