Patient utvecklade hjärninfarkt efter operation av tumör i sköldkörteln, SU 2017-04244

2017-09-26

Patient som opereras för en tumör i sköldkörteln. Några dagar efter operationen fick patienten besvär med luft i underhuden och fick reopereras. Man fann då också en infektion i sårområdet och det uppstod även en blödning i halspulsådern som fick opereras. I efterförloppet utvecklade patienten en stor hjärninfarkt och avled i bilden av detta.

Diarienr SU 2017-04244

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-12-29

Ärendet avslutas

Länk till beslut

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m