Patient utskriven från psykiatrin återfunnen död i hemmet

En äldre patient med långvarig psykisk ohälsa, samt kroppslig ohälsa och värk inremitterades på grund av ökade depressiva besvär under sommaren. Patienten skrevs ut förbättrad men återfanns död i hemmet.

Patienten var äldre med långvarig psykisk ohälsa, depressioner och isoleringstendens med diagnos Aspergers syndrom. Sedan flera år tillbaka hade patienten kontakter med bland annat socialtjänst och psykiatrisk öppenvård. Patienten hade även kroppslig ohälsa och värk. Tidigare hade patienten dämpat problem med alkohol men var numera nykter. Patienten hade skött sina kontakter med psykiatrisk öppenvård. Patienten inremitterades på grund av ökade depressiva besvär under sommaren, och skrevs ut förbättrad men återfanns död i hemmet.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Det ska göras sammanvägd bedömning av patientens behov av medicinsk behandling, psykosocialt stöd och funktionsnivå vid beslut om remittering av patienter till primärvården.
  • Övervägande om remittering till allmänpsykiatrisk mottagning ska göras och dokumenteras i patientens journal i samband med beslut om överrapportering till annan vårdgivare.
  • Beroendevårdens redan framtagna rutiner avseende avvikelsehantering och dokumentation ska bli kända och använda.

Socialstyrelsens beslut 2012-08-03

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits för att förhindra att liknande händelser inträffar.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m