Patient tog sitt liv under pågående öppenvårdskontakt inom psykiatrin SU 535-279/14

Patienten hade vårdats inom slutenvårdspsykiatrin enligt LPT på grund av psykossjukdom. Efter avslutad slutenvård överfördes han till en öppenvårdsmottagning. Patienten hade kontakter med öppenvården dels i form av besök, dels i form av telefonsamtal. Vänner till patienten hörde av sig på grund av att patienten hade försämrats. Patienten kontaktades per telefon för bedömning och kallades till besök tre dagar senare. Patienten tog sitt liv innan återbesöket.      

Diarienr SU 535-279/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2015-09-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m