Patient tog sitt liv kort tid efter besök på akutmottagning

En patient utan tidigare psykiatrisk historik kom till akutmottagning på grund av självmordstankar. Förutsättningar för tvångsvård bedömdes inte föreligga. Patienten remitterades till primärvården för uppföljning. Kort tid därefter tog patienten sitt liv.

En patient utan tidigare psykiatrisk historik kom till akutmottagning på grund av destruktiva tankar på självmord. Patienten önskade psykologkontakt men ej att bli inlagd, och förutsättningar för tvångsvård bedömdes inte föreligga. Patienten remitterades till primärvården för snabb uppföljning. Ett par veckor senare tog patienten sitt liv.

Vidtagna åtgärder från sjukhusets sida

  • Etablerade bedömningsinstrument ska användas systematiskt som kompletterande beslutsstöd.
  • All personal ska få fortsatt utbildning i självmordsnära tillstånd och i dokumentation.

Socialstyrelsens beslut 2011-12-02

Socialstyrelsens bedömning: Orsaker till händelsen har identifierats och åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att förhindra att liknande händelser upprepas. Socialstyrelsen finner anledning att betona betydelsen av alkoholmissbruk vid självmordsnära tillstånd. Att provtagningen vid patientens besök på akutmottagningen påvisade hög alkoholnivå, trots att patienten inte tedde sig berusad, talar för toleransökning som indikerar betydande alkoholkonsumtion. Därmed fanns anledning att i högre grad uppmärksamma alkoholmissbruk som en riskfaktor.

Ärendet avslutas.

Länk till pdf med Socialstyrelsens beslut >>>

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m