Patient tar sitt liv kort tid efter besök på somatisk akutmottagning SU 535-433/14

Patient som söker på somatisk akutmottagning för oklara symptom. Det visar sig att patienten lider av nedstämdhet. Efter suicidriskbedömning planeras fortsatt uppföljning i öppenvård i samråd med patienten. Två dagar senare framkommer att patienten tagit sitt liv i hemmet.

Diarienummer SU 535-433/14

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2014-12-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 

uiqt|wBm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{mm%xxmlq|qwv5nwz5xi|qmv|izmvlmv5{}H%vozmoqwv5{muiqt|wB{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m{iptozmv{si5}vq%vmz{q|m|{{r}sp}{m|H%vozmoqwv5{m